Panel EPS
Panel EPS Phương Nam

Panel EPS Phương Nam

PANEL EPS PHƯƠNG NAM   Panel xốp (Foam) EPS được sản xuất từ nguyên liệu dạng hạt Expandable PolyStyrene EPS resin. Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90oC  kích nở 20 [Đọc tiếp]