Mốp Xốp Cách Nhiệt

Mốp Xốp EPS Phương Nam

MỐP XỐP EPS PHƯƠNG NAM   Mốp xốp (Foam) EPS được sản xuất từ nguyên liệu dạng hạt Expandable PolyStyrene EPS resin. Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90oC  kích nở [Đọc tiếp]