Mốp Xốp Cách Nhiệt

Khay Xốp Phương Nam

KHAY XỐP PHƯƠNG NAM Khay xốp Phương Nam dùng làm  bao bì để đựng thực phẩm, trái cây, rau quả các loại. Nguyên liệu sản xuất khay xốp từ  nhựa EPS, PS ngoại nhập cao cấp [Đọc tiếp]

Mốp Xốp Cách Nhiệt

Thùng Xốp Phương Nam

THÙNG XỐP PHƯƠNG NAM Thùng xốp Phương Nam làm thùng đá dùng để đựng thực phẩm, trái cây, rau quả các loại. Nguyên liệu sản xuất khay xốp từ  nhựa EPS, PS ngoại nhập cao cấp. [Đọc tiếp]

Mốp Xốp Cách Nhiệt

Mốp Xốp EPS Phương Nam

MỐP XỐP EPS PHƯƠNG NAM   Mốp xốp (Foam) EPS được sản xuất từ nguyên liệu dạng hạt Expandable PolyStyrene EPS resin. Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90oC  kích nở [Đọc tiếp]